Vakantiehuizen Steppen van Trujillo

De steppen bij Trujillo is een groot plateau waar een glooiend landschap van graslanden met verspreide bomen zich over uitstrekt. Van oudsher is het gebied gebruikt voor het houden van vee en gewassen te verbouwen die geen irrigatie behoeften. Dit levert een landschap op waar edelherten met de schemering nog over de steppes struinen.

Lees meer over vakantiehuizen in Steppen van Trujillo
Lees meer over:

De steppen bij Trujillo is een groot plateau waar een glooiend landschap van graslanden met verspreide bomen zich over uitstrekt. Van oudsher is het gebied gebruikt voor het houden van vee en gewassen te verbouwen die geen irrigatie behoeften. Dit levert een landschap op waar edelherten met de schemering nog over de steppes struinen.

Vele graslanden zijn gevormd door het vee, waar alle vegetatie kort is behalve enkele bomen die al te groot waren en mooi uitgeroeid zijn tot vrijstaande bomen. Als een van de weinige stedelijk gebieden is Trujillo als een vogelgebied aangewezen wegens een broedende populatie kleine torenvalken, een zeldzame soort. Deze steppes vallen onder een grote vogelbeschermingsgebied dat wel 1000 km2 beslaat, wat opgericht is in 2000.

Flora en Fauna

Doordat er ook nog kleine bosjes in het gebied zijn komt er een grote diversiteit aan vogels voor. Zo zijn de kleine plevier, zwartbuikzandhoen, kuifleeuwerik, roodkopklauwier, Spaanse mus en grijze gors te vinden. Ook is het mogelijk om maar liefst vier soorten zwaluw te zien; vale gierzwaluw, roodstuitzwaluw, rotszwaluw en Alpengierzwaluw. Overdag wordt er door de slangenarend, dwergaren, rode, grijze en zwarte wouw gejaagd terwijl tegen de schemering de kerkuil en steenuil hun vleugels uitslaan. Zowel de monniksgier als de vale gieren cirkelen hoog in de lucht op zoek naar hun volgende maaltje.

Naast de kleine trap komt ook de zeldzame grote trap voor, een van de grootste vogels van Europa. Zijn leefgebied bestaat vooral uit extensieve landbouw waar niet al te veel verstoringen optreden. Dit gebied kent nog veel extensieve landbouw maar staat onder druk om ook te verschuiven naar een intensiever vorm met meer verstoringen en wellicht gewassen waar de grote trap niet voldoende voedsel mee kan verkrijgen. De graslanden zijn ook voor vlinders een geschikte omgeving, zo komen er de argus, atalanta en distelvlinder voor.