Vakantiehuizen Turnhouts Vennengebied

Tussen Ravels en Turnhout liggen diverse natuurgebieden, vooral bos- en veengebieden. Een gedeelte van het terrein wordt het Turnhouts Vennengebied genoemd. Hier zijn er diverse vennen te vinden en is er veel ruimte voor natuurontwikkeling. In het gebied zijn er diverse wandelingen mogelijk. Doordat het gebied uitgestrekt is en er veel vennen te vinden zijn heeft het een grote natuurwaarde.
Lees meer over vakantiehuizen in Turnhouts Vennengebied

Samen dragen we bij aan lokale natuurprojecten

Meer informatie

Lees meer over:

Tussen Ravels en Turnhout liggen diverse natuurgebieden, vooral bos- en veengebieden. Een gedeelte van het terrein wordt het Turnhouts Vennengebied genoemd. Hier zijn er diverse vennen te vinden en is er veel ruimte voor natuurontwikkeling. In het gebied zijn er diverse wandelingen mogelijk. Doordat het gebied uitgestrekt is en er veel vennen te vinden zijn heeft het een grote natuurwaarde.

Het gebied is behoorlijk uitgestrekt en nog volop in ontwikkeling. Stukjes bos en boomgroepen worden afgewisseld met graslanden, heide en vennen. Er lopen vele wandelpaden door het gebied en er zijn enkele wandeltochten uitgezet, waaronder de vennenwandeling. Onderweg komt u bij deze wandeling een vogelkijkwand tegen, die gelegen is aan het Weversgoor.

Kiekendieven en klokjesgentiaan Het gebied is een trekpleister voor veel soorten vogels. Zangvogeltjes zoals de kneu en de rietgors zijn er in de zomer volop te vinden. In de trekperiode zijn er diverse soorten steltlopers te vinden. Naast de algemeen doortrekkende wulp, regenwulp en grutto maakt u ook kans om een zwarte ruiter of bontbekplevier. Er zijn ook diverse zeer zeldzame soorten waargenomen, waaronder de fraaie steltkluut. Ook roofvogels zijn er tijdens een wandeling vaak te zien. Niet alleen de algemene buizerd en torenvalk, maar ook kiekendieven leven in het gebied. In de winter is de blauwe kiekendief het vaakst te zien, in de zomer juist de bruine kiekendief.

De flora is uitbundig in het gebied. Er groeien veel opvallende en mooie plantensoorten, zoals de blauwe knoop, beenbreek en klokjesgentiaan. Daarnaast, zijn er onopvallender en zeldzamere soorten te vinden, waaronder diverse waterplanten en biezensoorten.

Drie soorten watersalamanders leven er in het Vennengebied, de kleine watersalamander, alpenwatersalamander en de zeldzame vinpootsalamander. Ze zijn meestal te vinden op de plekken waar het water niet zo diep is. Zeldzame dagvlinders die in het gebied voorkomen zijn het bont dikkopje en de kleine parelmoervlinder.