Vakantiehuizen Waddenzee

De Waddenzee is de binnenzee tussen de waddeneilanden en het vasteland van de provincies Friesland, Groningen en Noord-Holland. Dit staatsnatuurreservaat heeft een oppervlakte van maar liefst 150.000 hectare.  Sinds 1981 vallen grote delen van de Waddenzee onder de Natuurbeschermingswet. Dat houdt in dat foeragerende vogels en zeehonden hier absoluut niet mogen worden verstoord. Hierop wordt dan ook toezicht gehouden door boten van Staatsbosbeheer en de politie. 
Lees meer over vakantiehuizen in Waddenzee
Nature project

Samen dragen we bij aan lokale natuurprojecten

Meer informatie

De Waddenzee is de binnenzee tussen de waddeneilanden en het vasteland van de provincies Friesland, Groningen en Noord-Holland. Dit staatsnatuurreservaat heeft een oppervlakte van maar liefst 150.000 hectare. Sinds 1981 vallen grote delen van de Waddenzee onder de Natuurbeschermingswet. Dat houdt in dat foeragerende vogels en zeehonden hier absoluut niet mogen worden verstoord. Hierop wordt dan ook toezicht gehouden door boten van Staatsbosbeheer en de politie.

Het Waddengebied kent zijn oorsprong in de Middeleeuwen. Toen braken zogenaamde strandwallen door, waardoor de Waddeneilanden ontstonden en het gebied tussen de eilanden en het vaste land kwam onder water te staan. Er is geen enkel gebied dat zoveel dynamiek kent als het Waddengebied. Door de invloed van water, wind en zand is het er nooit hetzelfde. De Nederlandse wadden eilanden zijn een uniek natuurgebied. Zo uniek dat zij in 2009 tot Wereld Erfgoed zijn bekroond.

De Waddenzee als kraamkamer

De Waddenzee is een gebied dat van wereld belang is. Voor vissen die voorkomen in de Atlantische Oceaan en de Noordzee fungeert de Waddenzee als een kraamkamer. De vissen komen hier om hun eieren te leggen om vervolgens de grote zee op te trekken.

Miljoenen steltlopers

De Waddenzee is een cruciale pitstop voor trekvogels. Met name steltlopers doen het gebied in grote aantallen aan. De steltloper trekken van de noordelijke gebieden naar de zuidelijke gebieden en vice versa. Dit gebeurt in het voor- en najaar. De vogels maken een pitstop om weer op kracht te komen en vervolgens hun trektocht naar het zuiden door te zetten.

Wie denkt dat er buiten deze jaargetijden om niets te beleven is heeft het mis. De Wadden worden niet alleen als pitstop gebruikt, ook broeden er veel verschillende en bijzondere vogels in het gebied. Zo is het de enige plek in Nederland waar de Velduil nog broedt. De aanwezigheid van zowel zoet als zout water maakt het een geschikte plek voor veel bijzondere plantensoorten.

Diversiteit aan landschap

Er zijn veel verschillende soorten landschappen op de eilanden te vinden. Zoals bossen, kalkrijke gronden, natte- en droge duinen, kwelders en polders. Ieder landschapstype heeft zijn eigen vogels en planten. De echte natuurliefhebber zal nooit uitgekeken raken in dit unieke natuurgebied.

Ontdek onze nieuwe look

Leuk dat je er bent! Onze website heeft een nieuw jasje gekregen, deze past een stuk beter. Alles werkt verder zoals je het gewend bent. Wat vind je van onze nieuwe look?