Vakantiehuizen Zoniënwoud

Het Zoniënwoud is, net als bijvoorbeeld het Hallerbos, een overblijfsel van het oorspronkelijke Kolenwoud. Het ligt strak tegen de zuidoostgrens van de stad Brussel aan, maar daar is in het bos zelf weinig van te merken. Het Zoniënwoud is een aaneengesloten bosgebied. In het bos liggen enkele plassen en stromen een paar beekjes. Er gebied leent er zich goed voor om te wandelen, en er zijn diverse wandelingen uitgezet.

Lees meer over vakantiehuizen in Zoniënwoud

Samen dragen we bij aan lokale natuurprojecten

Meer informatie

Het Zoniënwoud is, net als bijvoorbeeld het Hallerbos, een overblijfsel van het oorspronkelijke Kolenwoud. Het ligt strak tegen de zuidoostgrens van de stad Brussel aan, maar daar is in het bos zelf weinig van te merken. Het Zoniënwoud is een aaneengesloten bosgebied. In het bos liggen enkele plassen en stromen een paar beekjes. Er gebied leent er zich goed voor om te wandelen, en er zijn diverse wandelingen uitgezet.

In het Zoniënwoud kunnen diverse activiteiten gedaan worden. Naast wandelen, kan er in het gebied onder andere ook gefietst, gemountainbiked en gevist worden. Er zijn in het gebied diverse bezienswaardigheden, zoals het Rood Klooster, Spaans Huis en het bosmuseum. Het Zoniënwoud heeft 5 toeganspoorten, waardoor het bos te betreden is. Hier is ook bezoekersinformatie te vinden. Het bos zelf is afwisselend. Jongere gedeeltes, als oude beukenbossen wisselen elkaar af.

Flora en fauna

De planten in het Zoniënwoud vormen een typische bos- en beekflora. Langs de beekhellingen groeien typische zeldzame plantensoorten, zoals het paarbladig goudveil en de slanke zegge. Op de steilste boshellingen groeien hangende zegge en ruige veldbies. De reuzenpaardenstaart is hier en daar massaal in het woud te vinden. Ook diverse soorten ereprijzen en helmkruid groeien in het Zoniënwoud.

Vooral de oudere bosgebieden herbergen veel bosvogels. De zwarte specht is vooral te vinden in de oude beukenbossen, terwijl de middelste bonte specht de voorkeur aan eiken geeft. Langs de beken zijn de grote gele kwikstaart en de ijsvogel te vinden. De grote gele kwikstaart is vaak aan de beekoever op zoek naar insecten. De ijsvogel zit daarentegen vaak op een tak te azen op visjes.

In het Zoniënwoud komen verschillende soorten reptielen en amfibieën voor. De vuursalamander is de meest aansprekende soort. Hij is onmiskenbaar door zijn geel met zwarte patroon. De kleine watersalamander, kamsalamander en vinpootsalamander, die allemaal ook in het gebied voorkomen, zijn lastiger van elkaar te onderscheiden.