Vakantiehuizen De Zuid-Funense Archipel

De Zuid-Funense Archipel is een eilandengroep, van 55 eilanden, in de Oostzee bij Denemarken. Dit gebied is vooral bekend om de verzameling van idyllische, kleine en interessante eilanden. Het is zeer in trek bij wandelaars en watersporters. De archipel is makkelijk te bereiken via het eiland Funen en via Jutland. Sinds 2007 is er een wandelroute te vinden die over vele van de eilanden gaat en wordt ook wel het Øhavstien (het Archipelpad) genoemd. Dit pad heeft een lengte van 220 kilometer en ‘verbindt’ de verschillende eilanden met elkaar.

Lees meer over vakantiehuizen in De Zuid-Funense Archipel
Lees meer over:

De Zuid-Funense Archipel is een eilandengroep, van 55 eilanden, in de Oostzee bij Denemarken. Dit gebied is vooral bekend om de verzameling van idyllische, kleine en interessante eilanden. Het is zeer in trek bij wandelaars en watersporters. De archipel is makkelijk te bereiken via het eiland Funen en via Jutland. Sinds 2007 is er een wandelroute te vinden die over vele van de eilanden gaat en wordt ook wel het Øhavstien (het Archipelpad) genoemd. Dit pad heeft een lengte van 220 kilometer en ‘verbindt’ de verschillende eilanden met elkaar.

De vele eilandjes kennen verscheidene flora en fauna soorten. Zo is er bij de eilanden Drejø, Skarø en Hjortø, ondiep water en een schitterend kustlandschap te vinden. Rondom deze eilanden kan men genieten van onder andere bruinvissen, zeehonden en vuurpadden. De archipel omvat een gebied van Helnæsbugten in het westen, door de Zuid-Funen "Alpen" (in de buurt van Korinthe en Kirkeby) tot aan het vissers plaatsje Lundeborg in het oosten. In dit ondiepe gedeelte van de zee kan men 55 groene en weelderige eilandjes vinden.

Op deze eilandjes is een mild klimaat te vinden, wat uitstekende omstandigheden biedt voor een verscheidenheid aan flora en fauna. Zo zijn er in de kwelders veel natuurlijke leefomgevingen te vinden van zeldzame soorten planten. Maar ook zijn er duizenden zeevogels te vinden die in deze archipel broeden. De habitats op de eilanden worden gekenmerkt door kwelders. Ook zijn er vele kleinbladige bloeiende zeegrassen te vinden in de kustwateren rondom de eilandjes.

Van essentieel belang voor veel vogelsoorten

Verschillende gebieden in de archipel zijn aangewezen tot vogelreservaten en de hele archipel is door de vele vogels en bijzonder flora soorten aangewezen tot internationaal berschermd gebied. Hierbij ligt de focus op het berschermen van de biodiversiteit, het vogelleven en bedreigde diersoorten in het gebied. Broedkolonies van vogels die men hier kan vinden zijn onder andere de stormmeeuw, de kokmeeuw, de zilvermeeuw en de grote mantelmeeuw. Een kenmerkende soort voor de archipel zijn de sterns, zo zijn er onder andere de noordse stern, de dwergstern, de grote stern en visdief te vinden. De noordse stern migreert het verst van alle vogels in de archipel. Zo broedt deze vogel hier in de zomer voordat het helemaal naar Antarctica migreert om daar de winter door te brengen. Ook in het gebied te vinden zijn de scholekster, de kievit, de plevier, de tureluur, de kluut, de grutto en de bonte strandloper. Op de meeste eilanden, en dan voornamelijk de grotere eilanden zijn ook vele fauna soorten te vinden, denk hierbij aan damherten, reeën, vos, das, steenmarter, wezel, bunzing, hermelijn en in de wateren de zeehond.