De Cartierheide

De gladde slang

We verbeteren het leefgebied aan de westzijde van de Cartierheide. Door dit gebied te versterken kunnen de populaties gekoppeld worden en zijn ze minder kwetsbaar.

Bedrag 38.775 / €38.775

De gladde slang komt in Nederland nog maar op een paar plekken voor.

De gladde slang is in Nederland een zeer zeldzame en zwaar beschermde verschijning die nog maar op een paar plekken voorkomt. Een van die plekken is natuurgebied de Kempen, een natuurgebied met voornamelijk heide ontginningsbebossingen en open heideterreinen zoals de Cartierheide. Ook dit natuurterrein heeft te maken met verdroging, vermesting en verzuring. De gladde slang is daar ook erg kwetsbaar voor. Het gebied verbost en gegrast erg snel.

De gladde slang bewoont vooral de droge tot vochtige heideterreinen, maar ook hogere delen van hoogveengebieden en open bossen en jonge aanplant op zandgrond. Het substraat in de Nederlandse leefgebieden bestaat uit zand of veen. Het gebied moet zo gevarieerd mogelijk van structuur zijn met afwisseling open stukken, heidestruiken en enkele bomen. Gladde slangen leven vooral van jonge nestmuizen en soms van hagedissen, en amfibieën.

Rondom de Cartierheide is de afgelopen jaren veel werk verzet om de leefomstandigheden te verbeteren en om het leefgebied uit te breiden. Dit lijkt succesvol te zijn, al blijft de populatie kwetsbaar. Samen met Staatsbosbeheer gaan we nu de volgende fase in. Met dit project gaan we het leefgebied aan de westzijde van de Cartierheide, richting het ecoduct, verbeteren. Versterking van deze zone is noodzakelijk om de populatie Cartierheide te kunnen koppelen aan de kleine nog bestaande populaties in de Reuselse moeren en de Belgische populatie.

Volg het project

Het natuurproject waarbij we samen met Staatsbosbeheer het leefgebied van de gladde slang in de Cartierheide gaan uitbreiden en verbeteren kun je hier helemaal volgen.

We vullen de afbeeldingen regelmatig aan tot en met de foto van het eindresultaat.

Ontdek meer projecten

Dit zijn andere lokale natuurprojecten die we hebben ondersteund. Neem een kijkje!

Of ga terug naar de overzichtspagina van de natuurprojecten.

Partners

Inloggen

Privacy vind je in de natuur! Cookies voor onderweg?

Natuurhuisje maakt gebruik van 3 soorten cookies om jouw online struintocht bijzonderder en persoonlijker te maken! Lees hier alles over in ons cookiebeleid.