Would you rather browse this website in English? Click here to switch to our English website.

Vakantiehuizen Oosterend

Vakantiehuizen Oosterend
Oosterend is een dorpje met ongeveer 1.000 inwoners, gesitueerd in het oosten op het eiland Texel. Oosterend ligt tussen de dorpen De Cocksdorp in het noorden en Oudeschild in het zuiden. Het dorp Oosterend ligt vlakbij de Waddenzeedijk waarbij een aantal schitterende natuurgebieden liggen. Een verblijf in een vakantiewoning in Oosterend biedt je de gelegenheid om deze natuurgebieden te bezoeken. en noorden van Oosterend ligt het natuurgebied De Bol. Landschappelijk is het natuurgebied bijzonder fraai. Wanneer je vanuit je vakantiewoning De Bol bezoekt springt direct de grote poldermolen Het Noorden in het oog. Achter de poldermolen ligt een landschap met plassen, graslanden en rietvelden. Het hele jaar door verblijven er honderden vogels in dit natuurgebied. In de winter zit het er vol met brandganzen en rotganzen. In de zomermaanden broeden er waterrallen en karekieten in de rietkragen, terwijl lepelaars en kluten foerageren op de slikrandjes van de plassen. et Wagejot ligt vlakbij Oosterend en is een ander natuurgebied langs de Waddenzee. Het Wagejot is een langgerekte plas, waarbij er in het midden eilandjes liggen. Op de eilandjes broeden sterns en langs de randen van de plassen kan je vogels als steenloper en bontbekplevier zien. De Waddenzee ten oosten van Oosterend heeft veel te bieden. Met eb kan je vanuit je vakantiewoning een stukje de zee in lopen, en kijken welke schelpen er allemaal in de Waddenzee voorkomen. Op drooggevallen zandplaten liggen met eb tientallen zeehonden te rusten. In de Waddenzee komen er twee soorten voor, namelijk de gewone zeehond en de grijze zeehond. Daarnaast zijn er vaak eidereenden te zien.
Lees meer over vakantiehuizen in Oosterend
Lees meer over:

Oosterend is, zoals de naam al aangeeft, het meest oostelijk gelegen dorpje op Terschelling. Het dorpje ligt aan het einde van de hoofdweg die van west naar oost over het eiland loopt. Een verblijf in een vakantiehuisje in Oosterend staat garant voor rust en natuur, het dorpje telt nauwelijks meer dan 100 inwoners. Hoewel Oosterend het meest oostelijke dorp op Terschelling is, ligt het zeker niet op de oostpunt van het eiland. Ten oosten van het gehucht ligt de tien kilometer lange Boschplaat. Vanuit je vakantiewoning kan je heerlijke wandelingen en fietstochten maken door dit uitgestrekte duin en kweldergebied. Op de slikken en kwelders lopen duizenden vogels, zoals eenden, ganzen en steltlopers. Ook groeien er typische schorrenplanten, als lamsoor en zeekraal. Ten noorden van Oosterend liggen prachtige duinvalleien, die interessante namen hebben gekreken, zoals de Mierenplak en de Dazenplak.

De duinen rond Oosterend herbergen een aantal specifieke plantensoorten. Vanuit je vakantiewoning kan je tijdens een wandeling de verfbrem, bezemdophei, vals muizenoor en kleine knotszegge tegenkomen. Het zijn allemaal zeer zeldzame planten die alleen hier of slechts op een paar andere plekken in Nederland te zien zijn. In de nazomer staan de heidevelden mooi in bloei, en kan je vanuit je vakantiehuisje genieten van een paarse bloemenpracht. In het voorjaar en najaar strijken er honderden zangvogels in het duin neer. Tijdens een verblijf in een vakantiewoning kan je dan tapuiten, beflijsters en vuurgoudhaantjes zien. Daarnaast jagen er kiekendieven laag over de duintjes, op zoek naar muizen en andere kleine knaagdieren.