Vakantiehuizen Dollardkwelders

De Dollard is een erg bijzonder natuurgebied. Het is namelijk één van de laatste brakwater getijdengebieden in Europa. Het is een groot open water, wat vanuit de oostkant gevoed wordt door het zoete water van de Eems, en in het westen beïnvloed wordt door de getijdenwisseling van de Waddenzee. De slikken van de Dollard trekken veel vogels aan.

Lees meer over vakantiehuizen in Dollardkwelders
Nature project

Samen dragen we bij aan lokale natuurprojecten

Meer informatie

De Dollard is een erg bijzonder natuurgebied. Het is namelijk één van de laatste brakwater getijdengebieden in Europa. Het is een groot open water, wat vanuit de oostkant gevoed wordt door het zoete water van de Eems, en in het westen beïnvloed wordt door de getijdenwisseling van de Waddenzee. De slikken van de Dollard trekken veel vogels aan.

Het open water, waarvan een gedeelte bij eb droogvalt, wordt over het algemeen de Dollard genoemd. De Dollardkwelders zijn de kwelders die ten zuiden van de Dollard liggen. Helemaal aan de oostkant van de kwelders, bijna tegen de grens met Duitsland, ligt een bijzondere vogelkijkhut. Deze vogelkijkhut (‘De Kiekkaaste’) is namelijk de enige buitendijkse vogelhut van Nederland. Hij staat dan ook op hoge palen en vanuit de hut zijn bij eb de slikken goed te overzien. Op de slikken foerageren vele soorten steltlopers. Kluten, bonte strandlopers, kanoeten en rosse grutto’s zijn hier in grote aantallen te zien. In de winter foerageren er fraters op de zaden die in de kwelders te vinden zijn. Deze zeldzame vogelsoort is in Nederland vrijwel alleen in het uiterste noorden te vinden. De soort lijkt op de algemenere kneu, maar de frater heeft een gele snavel en roze stuit.

Breebaartpolder en Punt van Reide

Aan de westkant van de Dollard liggen nog twee bijzondere natuurgebieden. De Breebaartpolder is een bijzondere polder en een trekpleister voor vele vogels. Vaak rustten de vogels in deze polder wanneer het hoogwater is. Er is een vogelkijkhut geplaatst van waaruit u de vogels ongestoord en van dichtbij kunt observeren. Het is een prima plek om ongestoord en rustig verschillende vogelsoorten te zien en te leren herkennen. Kanoet, bonte strandloper, kluut, rosse grutto en bontbekplevier zijn vrijwel altijd in de Breebaartpolder te vinden. Daarnaast bezoeken regelmatig zeldzamere steltlopers, zoals kleine strandloper en de breedbekstrandloper, de polder. Tegen het einde van de zomer kleurt de polder geel, dankzij het goudknopje, een plantensoort die alleen voorkomt in gebieden met brak water.

Punt van Reide

In het noordwesten van het gebied ligt de Punt van Reide. Dit is een klein, maar bijzonder fraai kwelderschiereiland. Helaas is dit gebied alleen tijdens excursies, die georganiseerd worden door Gronings Landschap, te bezoeken. De Punt van Reide herbergt een typische schorflora, waar er planten groeien als engels gras, zeealsem en lamsoor.