Vakantiehuizen Kalmthoutse heide

Ten noorden van Antwerpen, dichtbij de grens met Nederland ligt een uitgestrekt bos- en heidegebied. In het gebied is er afwisseling tussen droge bossen en stuifzanden en nattere heide en vennen. Er zijn volop mogelijkheden voor allerlei activiteiten. Door het uitgestrekte karakter en de afwisseling is de Kalmthoutse heide een thuis voor veel bijzondere plant- en diersoorten.

Lees meer over vakantiehuizen in Kalmthoutse heide

Samen dragen we bij aan lokale natuurprojecten

Meer informatie

Lees meer over:

Ten noorden van Antwerpen, dichtbij de grens met Nederland ligt een uitgestrekt bos- en heidegebied. In het gebied is er afwisseling tussen droge bossen en stuifzanden en nattere heide en vennen. Er zijn volop mogelijkheden voor allerlei activiteiten. Door het uitgestrekte karakter en de afwisseling is de Kalmthoutse heide een thuis voor veel bijzondere plant- en diersoorten.

De Kalmthoutse heide maakt onderdeel uit van Grenspark de Zoom, een groot bos- en heidegebied dat zich uitstrekt op de grens van Nederland en België. Het gebied is ongeveer 3750ha groot en is aangewezen als vogelrichtlijngebied en Natura 2000 gebied. Het park heeft verschillende ingangen. Aan de oostkant ligt ingang De Vroente. Bij deze ingang is ook een milieukenniscentrum gevestigd. Op de Kalmthoutse heide kan u prima wandelen, fietsen of een andere activiteit doen, zoals een excursie bijwonen. Het gebied is een aaneenschakeling van bossen, heide en vennen. De Nederlandse kant van Grenspark de Zoom bestaat vooral uit bos, maar de Belgische kant bestaat grotendeels uit heide en enkele grote vennen, zoals het Stappersven, Putse Moer en de Drielingsvennen.

Flora en fauna

Vooral de natte heide hebben een hoge natuurwaarde. Hier groeien bijzondere plantensoorten zoals klokjesgentiaan, zonnedauw en meerdere zeldzame biezensoorten. De vegetatie in de drogere heide wordt vooral gedomineerd door heidesoorten, zoals struikheide en gewone dopheide, en grassoorten, zoals pijpenstrootje. Ook kan u hier grote jeneverbessen of het kleine zeldzame plantje dwergviltkruid tegenkomen.

Op de Kalmthoutse heide komen er veel soorten dagvlinders voor. De heivlinder en het heideblauwtje zijn beide soorten die gebonden zijn aan heide, en tegenwoordig steeds meer bedreigd worden. Het bont dikkopje, een zeldzame vlinder, komt ook nog in redelijke aantallen op de heide voor. Er is wel ervaring nodig om deze vlinder te onderscheiden van de algemenere soorten dikkopjes, zoals het groot dikkopje.

De bezoeker heeft in dit gebied ook een goede kans om een ree te zien. Daarnaast leven er ook veel hazen en eekhoorns te vinden. Daarnaast leven er hazelwormen, en verschillende soorten watersalamanders op de Kalmthoutse heide.