Vakantiehuizen Springendal

Dit stukje Twente, gelegen op een stuwwal nabij Ootmarsum heeft een oppervlakte van 355 hectare. Het heeft zijn naam te danken aan de drie bronnen op het terrein, waar water opborrelt uit de aarde en het begin vormt van de beekjes. Het bestaat uit bossen, beekdalen, weilanden, heggen en houtwallen. Springendal zoals het nu bekend is bestaat onder andere uit twee oude landgoederen, Springendal en Braamberg. Ook behoren enkele beekdalen en een heide gebied tot het huidige gebied.

Lees meer over vakantiehuizen in Springendal

Samen dragen we bij aan lokale natuurprojecten

Meer informatie

Lees meer over:

Dit stukje Twente, gelegen op een stuwwal nabij Ootmarsum heeft een oppervlakte van 355 hectare. Het heeft zijn naam te danken aan de drie bronnen op het terrein, waar water opborrelt uit de aarde en het begin vormt van de beekjes. Het bestaat uit bossen, beekdalen, weilanden, heggen en houtwallen. Springendal zoals het nu bekend is bestaat onder andere uit twee oude landgoederen, Springendal en Braamberg. Ook behoren enkele beekdalen en een heide gebied tot het huidige gebied.

Glooiend strekt het gebied zich uit, tot de Duitse grens waar de Paardenslenkte, een uitgestrekt heidegebied ligt. Toen in 1998 de dijken rondom het hoogveen lek raakten door hevige regen moesten er maatregelen getroffen worden om te voorkomen dat het hoogveen op zou drogen. Nieuwe zanddammen zijn in 2005 neergelegd om het water binnen te houden en aan de hand van vegetatie wordt gekeken of het succesvol is gebleken. Tegelijk wordt onderzocht hoe hoogveen herstel maatregelen effect hebben op de soortensamenstelling. Het gebied wordt gebruikt als referentiegebied voor andere hoogveengebieden in Europa.

Flora en fauna

In het Springendal komen zeldzame planten voor als de zevenster, kleinbloemige amsinckia en paarbladig goudveil. Daarnaast zult u bloemen in alle kleuren tegenkomen, de roze dagkoekoeksbloem, het oranje van de bleke klaproos of het blauwe akkervergeet-mij-nietje. Ook komen er vele leuke insecten voor als de korte smalboktor, de zeldzame oranje berkenspanner of de grote keizerlibel.

Het is een zeer rijk gebied met wel vier soorten uilen, bos-, rans-, kerk- en steenuil. Maar ook de verschillende kleuren van de vuurgoudhaan, de bonte vliegenvanger of de groene specht. Mocht u geluk hebben hoort u de melodieuze zang van de boomleeuwerik door het bos. Als u zeer veel geluk krijgt u te zien hoe een boomvalk een libel uit de lucht grijpt, zijn vleugels eraf bijt en vervolgens al vliegend op te eten. Als u rond de schemering nog rondloopt zult u misschien wel de rosse vleermuis zien.