Vakantiehuizen Ten Haagdoornheide

Ten noordwesten van Genk ligt een uitgestrekt bos- en heidegebied: De Ten Haagdoornheide. Het gebied laat een afwisseling zien van droog landschap in het oosten en natter landschap in het westen. In het nattere gedeelte zijn zelfs enkele vijvers te vinden. Een wandeling over de Ten Haagdoornheide is het hele jaar door de moeite waard.
Lees meer over vakantiehuizen in Ten Haagdoornheide
Lees meer over:

Ten noordwesten van Genk ligt een uitgestrekt bos- en heidegebied: De Ten Haagdoornheide. Het gebied laat een afwisseling zien van droog landschap in het oosten en natter landschap in het westen. In het nattere gedeelte zijn zelfs enkele vijvers te vinden. Een wandeling over de Ten Haagdoornheide is het hele jaar door de moeite waard.

In het westen van het gebied ontspringen er enkele beken en zijn er vijvers te vinden. De bossen zijn hier vochtig, en op sommige plaatsen is er dan ook moerasbos ontstaan. Verder naar het oosten komt er abrupt een einde aan de nattigheid. Het gebied gaat over in droge bossen en uitgestrekte heidevelden. In het plaatsje Hengelhoef is een bezoekerscentrum, waar informatie en tentoonstellingen aanwezig zijn over het gebied. In het gebied liggen vele wandelpaden, waardoor de bezoeker zelf kan bepalen hoelang hij zijn wandeling maakt.

Flora en fauna

In het gebied zijn er altijd wel vogels te vinden. In de bossen komen het hele jaar door spechten voor, waaronder de zwarte specht en de kleine bonte specht. In de zomermaanden is hier ook het gezang van de bonte vliegenvanger en gekraagde roodstaart te horen. Op de heide zijn er het hele jaar door torenvalken te zien. In de winter is er een kans om een klapekster te vinden. In de zomer bezetten zangvogels de heide, en zit het er vol met veldleeuweriken, roodborsttapuiten, graspiepers en boompiepers.

De verschillen tussen droog en vochtig landschap zijn goed terug te zien in de aanwezige plantensoorten. Op de heide groeien zandblauwtje, buntgras, dwergviltkruid en biggenkruid tussen de struikhei. In het nattere gebied groeien vele bijzondere plantensoorten. Onder andere de moerasvaren, klokjesgentiaan, liggende vleugeltjesbloem en slangenwortel zijn hier te vinden.

Het bont dikkopje en de heivlinder zijn bijzondere vlindersoorten die in de zomer op de Ten Haagdoornheide rondvliegen. Ook libellen als de venwitsnuitlibel en de beekoeverlibel komen in het gebied voor. Wie vroeg op pad gaat heeft een goede kans om een ree te zien.