Vakantiehuizen Zouweboezem

De Zouweboezem is een klein natuurgebied, maar wel één van de belangrijkste vogelgebieden. Het is namelijk een belangrijke broedplaats voor purperreigers en andere rietvogels. Het gebied is langgerekt, van Ameide in het noorden, tot Meerkerk in het zuiden. De Zouweboezem bestaat grotendeels uit moerassig rietland, met slootjes en hier en daar een boomgroep.
Lees meer over vakantiehuizen in Zouweboezem

Samen dragen we bij aan lokale natuurprojecten

Meer informatie

Lees meer over:

De Zouweboezem is een klein natuurgebied, maar wel één van de belangrijkste vogelgebieden. Het is namelijk een belangrijke broedplaats voor purperreigers en andere rietvogels. Het gebied is langgerekt, van Ameide in het noorden, tot Meerkerk in het zuiden. De Zouweboezem bestaat grotendeels uit moerassig rietland, met slootjes en hier en daar een boomgroep.

Het moerasland van de Zouweboezem, dat beheerd wordt door Zuid-Hollands landschap, is aangewezen als vogelrichtlijn gebied en natura 2000 gebied. Om het gebied heen lopen wandelpaden en vooral vanaf het wandelpad aan de oostkant is het gebied goed te overzien. Hier loopt ook een vlonderpad het gebied in, naar een uitkijkscherm. Iets verder naar het zuiden ligt een vogelkijkhut die uitkijkt over weilanden.

Purperreiger

Dé vogelsoort van de Zouweboezem is ongetwijfeld de Purperreiger. De Zouweboezem is één van de belangrijkste broedgebieden voor deze soort in Nederland en er broeden in dit gebied ongeveer 200 paar. De purperreiger is een fraaie reigersoort. Hij is iets kleiner als de blauwe reiger en heeft in vergelijking met deze een purperen gloed over de nek en voorvleugels. De jonge vogels zijn zelfs vrijwel geheel purper van kleur

De Zouweboezem trekt ook veel andere rietvogels aan. Er broedt een kolonie zwarte sterns, die vanaf het vlonderpad van dichtbij te bekijken zijn. Ook de snor, waterral en bruine kiekendief broeden in het gebied. De cetti’s zanger heeft zich sinds kort weten te vestigen in de Zouweboezem. Deze soort rukt vanuit het zuidwesten snel op en komt tegenwoordig op steeds meer plaatsen voor. Het is een klein onopvallend bruin vogeltje, maar de zang van de vogel is luid en wel opvallend.

Naast vogels komen er uiteraard ook andere dieren en planten in het gebied voor. De flora bestaat vooral uit water- en moerasplanten. Blaasjeskruid, slangenwortel en moerasvaren zijn typische soorten die in het gebied voorkomen. In de zomer vliegen er diverse vlinders en libellen rond. Daarnaast leven er diverse soorten amfibieën. De rugstreeppad, bruine kikker en zelfs de heikikker komen in de Zouweboezem voor.