Vakantiehuizen Midsland

Midsland ligt ongeveer halverwege het bewoonde deel van Terschelling. Verder naar het oosten liggen de dorpen Hoorn en Oosterend, terwijl in het westen West-Terschelling ligt. Ten noorden van het dorp Midsland liggen Midsland-Noord en Midsland aan Zee. Beide laatstgenoemde plaatsen bestaan vooral uit vakantieparken en campings. Midsland is een klein en gezellig dorpje. Vanuit een vakantiewoning in Midsland kunt u per fiets of te voet de Terschellingse duinen bekijken of uitwaaien langs de Waddenzee. Ten zuiden van Midsland ligt het gehucht Seerijp. Ter hoogte van deze gemeenschap ligt er een stuk buitendijkse kwelder. Wanneer je vanuit een vakantiehuisje deze kwelder bezoekt kan je allerlei vogelsoorten aantreffen. Rotganzen, bergeenden en lepelaars zijn opvallend en makkelijk te herkennen. Daarnaast lopen er tal van kleinere steltlopers, waaronder bontbekplevieren, bonte strandlopers, steenlopers en wulpen. Boven de zee vliegen visdiefjes en grote sterns.

Lees meer over vakantiehuizen in Midsland

Samen dragen we bij aan lokale natuurprojecten

Meer informatie

Lees meer over:

Midsland ligt ongeveer halverwege het bewoonde deel van Terschelling. Verder naar het oosten liggen de dorpen Hoorn en Oosterend, terwijl in het westen West-Terschelling ligt. Ten noorden van het dorp Midsland liggen Midsland-Noord en Midsland aan Zee. Beide laatstgenoemde plaatsen bestaan vooral uit vakantieparken en campings. Midsland is een klein en gezellig dorpje. Vanuit een vakantiewoning in Midsland kunt u per fiets of te voet de Terschellingse duinen bekijken of uitwaaien langs de Waddenzee. Ten zuiden van Midsland ligt het gehucht Seerijp. Ter hoogte van deze gemeenschap ligt er een stuk buitendijkse kwelder. Wanneer je vanuit een vakantiehuisje deze kwelder bezoekt kan je allerlei vogelsoorten aantreffen. Rotganzen, bergeenden en lepelaars zijn opvallend en makkelijk te herkennen. Daarnaast lopen er tal van kleinere steltlopers, waaronder bontbekplevieren, bonte strandlopers, steenlopers en wulpen. Boven de zee vliegen visdiefjes en grote sterns.

Ten noorden van Midsland nodigen de duinen uit om een wandeling of fietstocht. Tijdens een verblijf in een vakantiehuisje zal je merken dat de duinen erg afwisselend zijn. Bossen, valleien en kruidenrijke duinen wisselen elkaar af. Roodborsttapuiten en veldleeuwerik zijn vaste broedvogels van het gebied. In de lucht zweven bruine kiekendieven in hun kenmerkende houding laag over het veld. In de natte duinvalleien groeien tal van zeldzame soorten planten, zoals kartelblad, dwergbloem en orchideeën. Terschelling staat bekend om zijn grote aantal zeldzame plantensoorten. In de dennenbossen groeien op sommige plekken dennenorchissen, die slechts op een paar andere locaties in Nederland te vinden is. Ga er eens naar op zoek wanneer je in een vakantiehuisje op Terschelling verblijft!