Would you rather browse this website in English? Click here to switch to our English website.

Vakantiehuizen Buren

Ameland is één van de vijf bewoonde Nederlandse Waddeneilanden. Het meest oostelijke dorp op Ameland heet Buren en telt ongeveer 670 inwoners. Het dorp ligt centraal op Ameland en de vakantiehuisjes die hier gelegen zijn, vormen daarmee een prima uitvalsbasis om het eiland te verkennen. Ten oosten van Buren ligt het omvangrijke natuurgebied Het Oerd, met hoge duinen en natte duinvalleien waar zeewater continu in- en uitstroomt. Het Oerd vormt daarmee een aantrekkelijk leefgebied voor verschillende vogelsoorten. Zo leeft er bijvoorbeeld een zilvermeeuwkolonie en een stormmeeuwkolonie. De hoogste duin van heel Ameland ligt in Het Oerd, het is de Oerdblinkert van ongeveer 24 meter hoog.

Lees meer over vakantiehuizen in Buren
Lees meer over:

Vakantiehuizen Ameland

Ameland is één van de vijf grote Nederlandse Waddeneilanden. Je verblijf in een vakantiehuisje op dit Waddeneiland begint met de frisse boottocht vanaf Holwerd naar het plaatsje Nes op Ameland. Nes is één van de vier dorpjes op het eiland; van west naar oost zijn dat Hollum, Ballum, Nes en Buren. Het eiland telt nog geen 4.000 inwoners. De landschapsindeling op Ameland is vergelijkbaar met de andere Waddeneilanden. In het zuiden zal je vanuit je vakantiehuisje vooral polders tegenkomen, terwijl de noordhelft van Ameland uit duinen bestaat. De zuidkust wordt door de zeedijk beschermt tegen de Waddenzee, in het noorden vormen de duinen al een natuurlijke bescherming. Droogvallende wadden zijn dan ook alleen te vinden aan de zuidkant. Ten noorden van de Waddeneilanden ligt de Noordzee.

Een vakantiewoning op Ameland betekent een vakantie midden in de natuur. Met mooi weer kan je ook uitrusten op de mooie zandstranden aan de noordkust van Ameland. Het duingebied kent een afwisseling van bossen, rijk begroeide duinen, natte valleien en zandige verstuivingen. Het Hollumerbos en Kwekerijbos zijn enkele oude bossen die je vanuit je vakantiehuisje kan bekijken. De meest oostelijke kwart van Ameland bestaat uit ongerepte natuur. De Oerd en de Hon bestaan uit zandige duinen en zoute moerassen, die een grote aantrekkingskracht hebben op planten en dieren. Het eiland is dan ook erg vogelrijk. Je kan tijdens een verblijf in je vakantiewoning tientallen vogelsoorten zien, waaronder de bruine kiekendief, lepelaar en eidereend.